Modersmålsstöd ersattes inte i Uppsala

– Jag upplever dels att han stärkte min son, som kan känna sig lite annorlunda i att ha två språk, dels att han fick öva på ord som han inte använder i vardagskonversation på engelska, säger Lina Sundell. 
När kommunen nedmonterade modersmålsenheten i Uppsala kommun – som brukade ge just den här sortens stöd till förskolebarn – var ambitionen att stödet skulle ersättas med ett stöd som var mer integrerat med resten av verksamheten, och att de ordinarie pedagogerna skulle stöttas i det arbetet av särskilda konsulter. Men något sådant har inte hänt på sonens förskola, säger Lina Sundell. 
– Tanken från kommunens sida var väl att man skulle arbeta mer med olika kulturer och språk i största allmänhet. Kanske sätta upp lappar med fraser på andra språk eller sjunga sånger. Det kändes ju som ett mer ytligt tillvägagångssätt. Men inte ens något sådant ser jag att man har gjort. 
– Samtidigt förstår jag om personalen inte gör det, för det tillhör inte deras ordinarie uppgifter. 
Förändringen har inte varit obetydlig för Linas son, som fortfarande frågar efter modersmålspedagogen. Läs mer här

Kommentit