Europarådet: Det här behövs för att ni ska rädda minoritetsspråken

Foto: sisuradio
De nationella minoritetsspråken i Sverige kommer inte att överleva, om inte regeringen gör något åt dagens situation där cirka en timme minoritetsspråksundervisning i veckan är standard. Det konstaterar Europarådet åter igen i sin granskning av Sverige.
Var tredje år publicerar Europarådet för mänskliga rättigheter sin rapport om hur Sverige lever upp till den minoritetsspråkskonvention man har undertecknat. Konventionen syftar till att hålla Sveriges fem nationella minoritetsspråk finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska vid liv.  
 –  Vi ser att Sverige har stärkt sina minoritetsspråkslagar, vilket också har lett till en positiv attitydförändring inte minst bland minoriteterna själva gentemot den politik som förs, säger professor Jarmo Lainio som är Sveriges representant i Europarådets expertkommitté för minoritetsspråksstadgan.
 –  Genomförandet av både den internationella konventionen och den nationella lagstiftningen är dock fortfarande väldigt bristfällig i Sverige, tillägger han.

En timme räcker inte

Det största hotet mot minoritetsspråken är bristerna i utbildningssystemet där cirka en timmes undervisning i minoritetsspråken i veckan är standard.
 –  För att hålla minoritetsspråken vid liv i Sverige behöver folk lära sig att även läsa och skriva på språken och då räcker det inte med en timmes undervisning i veckan, säger professor Jarmo Lainio.
Sverige har även många gånger tidigare uppmanats av Europarådet att öka undervisningstiden i språken och utvidga den tvåspråkiga undervisningen i skolorna, utan att det lett till några åtgärder.
Läs och lyssna mer på Sisuradio.

Kommentit