Finskan marginaliseras i Sverige! Artikel i DN-Debatt

I det vardagliga livet kan sverigefinnar möta tydliga hinder mot att använda sitt språk. Lärare kan förbjuda elever att tala finska på rasten. En lärare som talar finska med sin elev i skolans matsal får kommentarer av skolans ledning att låta bli. När minoritetsspråklärare med samma ursprung i lärarrummet planerar sitt arbete och talar finska med varandra, kommer andra lärare fram och ber dem att tala svenska i stället. Det förekommer till och med att dessa lärare av sina rektorer uppmanas att be sina svenska kollegor om ursäkt för att de talat finska med varandra, som om de hade gjort något fel.
Dessa episoder är inte från den tid då svenska myndigheter strävade efter en enhetlig kultur med ett enda språk. Detta händer nu. Alla finska lärare behandlas inte på detta sätt, men det förekommer i hela landet från norr till söder enligt den kartläggning som Sveriges Finska Lärarförbund nyligen gjorde. Förhoppningsvis är förbudet mot att elever talar finska på rasten en engångsföreteelse, men det förminskar inte allvaret i den. Dessa händelser handlar inte bara om bristande kunskaper utan om diskriminering. Enligt Europarådets ramkonvention och språkstadga samt FN:s konvention om politiska rättigheter har den som hör till en minoritetsgrupp rätt att fritt använda sitt språk både offentligt och privat.

Lue koko artikkeli tästä

Kommentit