Kom och tyck till om finskspråkiga barn - och ungdomslitteraturen påUppsala stadsbibliotek

Hej förälder med intresse för finskspråkig barnlitteratur!
Välkommen att delta i en fokusgrupp på Stadsbiblioteket kring finskspråkig barnlitteratur!
Barnbibliotekarie Anna-Klara Ehn Ericson berättar hur inköp går till inom Bibliotek Uppsala. Kom med tips och önskemål på barnböcker.
Om ni vill träffas vi sedan till exempel en gång per termin. Samtalet kommer att ske på svenska.
Alla intresserade är välkomna.

Måndagen den 4 september klockan 17.30-18.30 i Stadsbibliotekets barnavdelning


Kommentit