Skolpolitiken ska inte grundas på seglivade myter!


Lena Lind Palicki skriver i DN (27/10 2017):

"Seglivade myter om språk poppar då och då upp i debatter. Sådana förekom rikligt i en debattartikel i Aftonbladet (17/10) då tre kommunpolitiker föreslog att bland annat modersmålsundervisning för elever med annat modersmål än svenska borde avskaffas. De antog att eleverna på så sätt skulle bli bättre på svenska. Men forskning och beprövad erfarenhet är entydig: undervisning i modersmål främjar inlärning av andra språk, inte tvärtom. Myten är att inlärning av flera språk samtidigt gör att de hotar varandra, medan forskningen visar att språken snarare stöttar varandra. Dessutom främjas kognitiv utveckling generellt." Här kan du läsa hela artikeln.

Kommentit