Hallituksen selvittäjä Jarmo Lainio vierailee Rusukin kevätkokouksessa!

Kuva: Sari Pesonen    
                                         
Jarmo Lainio on Tukholman yliopiston suomen kielen professori, ja hänen tutkimusalojaan ovat muun muassa sosiolingvistiikka, kaksi- ja monikielisyys, koulutuspolitiikka, vähemmistökielipolitiikka ja vähemmistökielet, erityisesti suomi ja meänkieli. Vuodesta 2006 lähtien Lainio on edustanut Ruotsia Euroopan neuvoston vähemmistökielisopimusta koskevassa asiantuntijakomiteassa. Vuoden 2017 helmikuussa opetusministeriö valitsi hänet selvittämään, mitä voitaisiin tehdä vähemmistökielten opetuksen parantamiseksi Ruotsissa. Selvitys ”Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering” (SOU 2017:91) valmistui saman vuoden marraskuussa.

Jarmo Lainio vierailee Rusukin kevätkokouksessa Fyrisgårdenilla lauantaina 21. huhtikuuta klo 14-15 kertomassa selvityksestään ja sen tuloksista. Esitys pidetään suomeksi. Kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita kuuntelemaan!

Kommentit