UHÄ: ”Vi behöver vassare verktyg för en stärkt minoritetspolitik”!

Universitets- och högskolerådet (UHR) har skickat sitt yttrande över Kulturdepartementets betänkande om förslag för en stärkt minoritetspolitik. Utredare Annika Ghafoori berättar om UHR:s inställning i frågan.

"Vad krävs för att de nationella minoritetsspråken ska bevaras och utvecklas?

Det måste finnas bättre möjlighet att utbilda sig i både språk och kultur på olika nivåer inom utbildningssystemet. Ambitionsnivån måste höjas. Därför anser UHR att ett fungerande, nationellt, utbildningssystem från förskola till högskola måste finnas. Barn och ungdomars tillgång till undervisning i minoritetsspråk inom såväl förskola som grund- och gymnasieskola är viktigt för att Sveriges nationella minoritetsspråk ska kunna leva vidare och utvecklas även inom högskoleområdet.

Här kan du läsa mer

Här kan du titta på UHÄ:s film "Hjärtespråk finska"

Kommentit