Hej föräldrar och barn med intresse för finskspråkig barnlitteratur!


Hej föräldrar och barn med intresse för finskspråkig barnlitteratur!

Måndagen den 7 maj klockan 17.00- 18.00 i Stadsbibliotekets barnavdelning.

Nu är det vår och dags att mötas i vår fokusgrupp för finsk barnlitteratur på Stadsbiblioteket.

Vi pratar om barnlitteratur och verksamhet kring denna på biblioteket. Ni lämnar tips och önskemål på barnböcker. 

Är du ungdom och vill starta en finsk bokcirkel? Vi kan prata mer om det, biblioteket fixar t.ex. lokal och böcker.

Alla intresserade är välkomna, barn som vuxna.

Samtalet kommer att ske på svenska.


Kommentit