Inbjudan till dialog om barns och ungas jämlika uppväxtvillkorTill nationella minoritetsbarns vårdnadshavare

Inbjudan till dialog om barns och ungas jämlika uppväxtvillkor

Uppsala kommun kommer ta fram förslag på ett politiskt program och en handlingsplan för barn och unga (0-20 år) i kommunen. Det görs med utgångspunkt i Agenda 2030 och FN:s barnkonvention och med fokus på kommunen som en arena för barn och unga, samt deras möjlighet till inflytande över sina villkor i kommunen. Programmet tas fram tillsammans med barn och unga i Uppsala kommun och i samarbete med den ideella föreningen Barnombudet i Uppsala län.

Programmet ska tydliggöra vilka områden som är politiskt prioriterade när det gäller barn och unga och där behovet av samverkan är störst mellan olika aktörer. Prioriteringarna bygger på barns och ungas egna röster (barnets perspektiv) och på den kunskap som finns inom kommunen och andra aktörer om barns och ungas levnadsvillkor (barnperspektivet). Programmet ska särskilt uppmärksamma frågor som är viktiga för att motverka stora olikheter i uppväxtvillkor. Programmet har ett tidsperspektiv fram till 2030 och fokuserar på viktiga frågor för barn och unga i en stad som växer.

Kommunen behöver också förbereda sig och lyssna till er inför det förtydligande som kommer i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk om samrådsskyldighet med barn och unga, från 1 januari 2019.

Nationella minoritetsbarns vårdnadshavare är viktiga aktörer som behöver finnas med i förarbetet till barn- och ungdomspolitiska programmet. Därför bjuder vi till dialogmöte den 10 oktober kl. 18-20 på Stationsgatan 12, plan 7 Matsalen. Vi kommer att presentera arbetet och sedan diskuterar vi. Vi bjuder på smörgås.

Varmt välkomna!

Anmälan görs till Emma Lillskogen (emma.lillskogen@uppsala.se) senast 2/10. Ange eventuella allergier och/eller andra kostpreferenser
Kommunledningskontoret/Avdelningen för Social hållbarhet Nina Klinge-Nygård och Emma Lillskogen
Socialförvaltningen/Avdelning systemledning Emilia Huczko och Helene Löwgren

Kommentit