Minoritet.se 181206: "Jag vill fundera tillsammans med barnen"

                                                                                 Foto: Karin Skoglund
"För att ge barn och ungdomar inflytande och delaktighet har Gävle kommun anställt en koordinator med särskilt ansvar för sverigefinska barn och ungdomar. Kommunen arbetar även sedan flera år med regelbundna dialoger med romska barn och ungdomar.

Tuuli Uljas, koordinator, började arbeta i augusti i år. Hennes uppdrag är att kartlägga barn och ungas behov och önskemål för att hitta modeller för samråd. Detta för att anpassa sig till den reviderade minoritetslagen som börjar gälla från och med 2019. En del av arbetet är att hitta och nå ut till sverigefinska barn, unga och deras föräldrar för att informera och prata om nationella minoriteters rättigheter. Enligt Tuuli handlar uppdraget mycket om att skapa kontakter och lyssna in, inte minst med föräldrarna.

- Föräldrarna är nyckelpersoner i arbetet. Det är oftast föräldrarna som beslutar vilket språk de pratar med sina barn och som gör val av förskola på finska. Deras inställning kan vara avgörande för barnens senare identitetsskapande. Det viktiga för kommunen är att få barn och ungas röster hörda, men det är föräldrarna som möjliggör det och ger samtycke till dialog."

Här kan du läsa hela artikeln

Kommentit