Minoritet.se 181206: Meänkieli på distans öppnar nya möjligheter


                                                                              Foto: Susanne Redebo
Mervi Erkheikki undervisar elever som bor i Umeå och - Uppsala! Men i Umeå får barnen i motsats till Uppsala två timmar undervisning i veckan eftersom en timme anses vara för lite!

"Även om distansundervisning utesluter vissa praktiska moment så ger det fler möjligheter inom andra områden", säger Mervi Erkheikki, modersmålslärare i meänkieli och finska. 

 Mervi Erkheikki har hittat sitt drömjobb som gör att hon kan bo var som helst i landet. Hon utgår från lägenheten i Stockholm men hennes språkkunskaper är eftertraktade i hela Sverige.

I dag undervisar hon 15 elever i årskurs 1 till 9 i meänkieli. Alla finns i Umeå eller Uppsala. Mervi är uppkopplad två lektionstimmar i veckan mot eleverna i Umeå eftersom kommunen är en av få i landet som beslutat att dubblera antalet timmar i modersmål.

– Den lagstadgade enda timmen är alldeles för lite, säger Mervi. Två timmar funkar bra."

Här kan du läsa hela artikeln

Kommentit