Uppsalan kulttuuriyössä puhutaan kielen merkityksestä!Tulkaa kaikki kuuntelemaan ja inspiroitumaan, kun saamelaistaiteilija Patricia Fjellgren puhuu kielen merkityksestä! Tässä lähemmät tiedot tapahtumasta:

Reginateatern, Uppsala: Kulturnattens invigning 13:00 – 14:00
 
Invigningstalare: Patricia Fjellgren, språkkonsulent som 2017 fick Minoritetsspråkpris för sitt kreativa arbete med att återuppliva de samiska språken. I år sätter FN fokus på urfolkens språk.
Här kan du läsa mer om Kulturnatten 2019.

Kommentit