Om vikten av att använda rätt ord - fb-inlägg av Petra Palkio


Ett tankeväckande fb-inlägg av Petra Palkio den 14 november 2019:

En variant av engelskans populära talesätt "Knowledge is power." Använder "Language is power" istället. Av goda skäl.

Kieli on valtaa.
Språk är makt.
I dag, i morgon, alltid.

Spelar ett ord eller rätt användning av olika begrepp någon roll?

Talar man om en autokton minoritet med tillhörande språkliga rättigheter är begreppen avgörande.

En grupp som exempelvis har nationell minoritetsstatus, kan vi inte kalla lite lägligt för vad som helst, inte ens något som är lite ditåt. Då missar man hela poängen.

Att utgå ifrån individens eller majoritetens perspektiv fungerar heller inte, utan att något viktigt då riskerar att falla åt sidan. Ett perspektiv som innefattar ett minoritetstänk behövs och förståelsen för att en gruppnivå ingår i det perspektivet.

En grupp utav fem nationella minoriteter i Sverige med särskilda rättigheter heter sverigefinnar. Begreppet används sällan konsekvent.

...Finne, finländare, finsk, med finskt ursprung. Sverigefinländare, sverigefinne. Läser du skillnaderna?

Att tala om "finska verksamheter", "finnar", "finländare" osynliggör, när man inte beskriver något från och i vårt grannland Finland, utan skulle synliggöra något som finns i och tillhör Sverige.

Sverigefinnarna är nämligen Sveriges i antal största nationella minoritet. Det är också färre antal unga inom minoriteten som identifierar sig som "finländare" eller "finnar". Termerna är inte nödvändigtvis så inkluderande. De blir oftast rentav felaktiga. Barns och ungas rätt till sin kulturella identitet och rätten till deras nationella minoritetsspråk ska särskilt skyddas och främjas.

Dessutom kan den ofta välmenande begreppsförvirringen (som är en produkt av okunskap här i Sverige) i vissa fall försvåra, eller omöjliggöra möjligheterna till självidentifikation. Grundpelaren i att medvetandegöra en nationell minoritetsidentitet.

Assimilationstrycket är en börda för minoriteten och rätt ofta ett hinder redan utan att man dessutom osynliggör begreppen också. Ansvaret vilar redan för mycket och på fel axlar. Minoriteten ansvarar för att överbrygga och tolka. Gång på gång.

Vi som tillhör en nationell minoritet kan också (som i mitt fall) ha många olika identiteter samtidigt. En kavalkad av överlappande identiteter. Absolut. Meistä on moneksi! 👍

Tänk dig tanken, vad allt som kan åstadkommas om minoriteten, politiken och åtminstone kommunerna som ingår i finskt förvaltningsområde bemödar sig för att lära sig att urskilja begreppen och skillnaderna samt att sedan konsekvent lära ut dem via sin kommunikation. Det är det enda sättet att tillvarata nyanserna i de olika begreppen och befästa dem. Använda benämningarna mer precist!

"-Spelar ett ord roll?" "-De försöker ju." Ja! Det spelar roll.

Ett ord blir oerhört viktigt: I synnerhet om, när och där det inte används. Osagt osynliggör!

För ett ord är ett val och kan därmed också vara ett viktigt och aktivt synliggörande. Som helar och gör en gott.

Delta inte i ett osynliggörande.

Dela och lär istället.

Synliggör!

Kommentit