Lisää suomenkielistä esikoulutoimintaa Uppsalassa


Rusukki on jo pitkään yrittänyt parantaa Huvikummun ulkopuolelle jäävien esikoululaisten suomen kielen tukea. Kunta tarjoaa nyt muissa esikouluissa oleville lapsille mahdollisuuden osallistua Huvikummun toimintaan kerran viikossa. Alla lisätietoja tulevasta toiminnasta:


 Välkomna till vår femårsgrupp på finska 
---
Vår förskola Hällby har en finskspråkig avdelning, Huvikumpu, där vi en dag i veckan kan erbjuda en extra grupp, som ett tillfälligt projekt under januari-april 2020. 

Vem kan delta? Har ditt barn redan en plats på någon kommunal eller fristående förskola i Uppsala kommun och vill delta i den ordinarie verksamheten på Hällby en dag i veckan, så är du välkommen att höra av dig till oss. 

Vad gör vi? Pedagogerna samtalar och utforskar utifrån förskolans läroplan på liknande sätt som vid ditt barns vanliga förskola men här pratar både pedagoger och barn finska. 

Vilka tider gäller? Vi träffas varje måndag mellan 9 och 15 tillsammans med Huvikumpus fasta femårsgrupp. Ditt barn lär känna kamrater i en grupp som är stabil. Du som vårdnadshavare lämnar och hämtar som vanligt. 

Intresserad? Ring för frågor och anmälan Kontakta mig på telefon 018-727 75 77 redan nu, med tanke på att gruppen börjar i januari och antalet platser är begränsat. Du och ditt barn är välkomna! 

Vänliga hälsningar 
Sara Lundéll rektor Hällby förskola 
Uppsala kommun ingår i finskt förvaltningsområde och erbjuder därför förskola med finsk inriktning på Hällby förskola i Luthagen. 

Kommentit