Onko sinulla suomalaiset juuret ja oletko 18-25 vuotias? Har du finska rötter och är du 18-25 år?

Oletko kiinnostunut ihmisoikeuksista? Ovatko ruotsinsuomalaisen vähemmistön oikeudet tärkeitä sinulle? TUE RUSUKIN TYÖTÄ!

Är du intresserad av mänskliga rättigheter? Är den sverigefinska minoritetens rättigheter viktiga för dig? STÖD RUSUKKIS ARBETE!

Liity vuoden 2020 kannatusjäseneksi ilmaiseksi! (koskee 18-25 vuotiaita). Bli stödmedlem 2020 utan kostnad! (för dig 18-25 år)

Isolla ja voimakkaalla yhdistyksellä on paremmat mahdollisuudet vaikuttamiseen!
Rusukki (Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys) jatkaa vuonna 2020 Uppsalan kunnan ruotsinsuomalaisia koskevan vähemmistötyön seuraamista ja siihen vaikuttamista. Haluamme osoittaa, että meitä on monta, joita kunnan ruotsinsuomalaisia koskeva vähemmistötyö koskettaa. Rusukki haluaa vahvistaa suomen kielen asemaa Uppsalassa. Niin kauan kuin Ruotsi on ollut olemassa, suomen kieli on ollut yksi maan kielistä ja haluamme, että näin on myös tulevaisuudessa.

Rusukin jäsenenä saat tietoa Uppsalan suomenkielisistä tapahtumista. Seuraa myös blogiamme sekä Facebook-sivuamme!

(maksuohjeita ei tarvitse seurata)

En stor och stark förening har bättre möjligheter att påverka! Rusukki (Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala) fortsätter under 2020 att följa och påverka det arbete som görs för att lyfta den sverigefinska minoritetens rättigheter i kommunen. Vi vill visa att vi är många som berörs av kommunens arbete med nationella minoriteter. Rusukki vill stärka det finska språkets ställning i Uppsala. Så länge Sverige har funnits som land har finska varit ett av landets talade språk och vill att den ska fortsätta vara det.

Som Rusukkis medlem får du information om Uppsalas finskspråkiga aktiviteter. Följ gärna vår blogg och facebook-sida också!

(Följ inte betalningsanvisningarna)

Kommentit