Rusukin kevätkokous 18/4 järjestetään digitaalisena kokouksena

Rusukin sääntöjenmukainen kevätkokous pidetään lauantaina 18. huhtikuuta klo 13.00-14.00. 

Rusukin johtokunta noudattaa terveysviranomaisten ja hallituksen antamia ohjeita ja sääntöjä tämänhetkisessä poikkeustilanteessa ja olemme niiden perusteella päättäneet, että kevätkokous pidetään digitaalisena kokouksena. Kokous järjestetään Skype-sovelluksen kautta ja siihen voivat osallistua kaikki Rusukin jäsenet.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat ovat:
1.   Kokouksen sääntöjenmukaisuus 
2.   Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta päättäminen 
3.   Kokouksen työjärjestys 
4.   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
5.   Johtokunnan toimintakertomuksen hyväksyminen
6. Yhdistyksen tilinpäätöksen ja tilintarkastajien siitä antaman lausunnon esitteleminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
7.   Vaalivaliokunnan valinta 
8.   Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat: sääntöuudistus ja vuosikokous
9.   Jäsenten kevätkokoukselle esittämät asiat 


Jos teillä on jotain ajatuksia tai kysymyksiä liittyen kevätkokoukseen, voitte ottaa yhteyttä Rusukin johtokuntaan jo ennen kokousta sähköpostitse rusukki(at)gmail.com (ohjeet kokoukseen liittymiseen löytyvät jäsenkirjeestä).


Kommentit