Kutsu kartoitukseen nuorten psyykkisestä hyvinvoinnista - ruotsinsuomalaiset 13-25-vuotiaatMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kutsuu ruotsinsuomalaiset nuoret osallistumaan kartoitukseen nuorten psyykkisestä hyvinvoinnista. 

Kartoitus on ns. regeringsuppdrag ja lisätietoja löydät linkistäUppdrag att genomföra en kartläggning av ungdomars upplevda psykiska hälsa och ohälsa - Regeringen.se


KUTSU

Hej!

Det här är en inbjudan till unga sverigefinnar om att delta i en viktig studie om hälsa och att må bra.

Det här ett unikt tillfälle att bidra till att öka förståelsen och kunskapen om ungas upplevelser av att tillhöra nationella minoriteter. Vi vill bland annat samtala om möjligheten för unga att få rätt stöd om eller när det behövs. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) vill veta hur du som ung sverigefinne mår i Sverige idag.

Dela din berättelse med oss om hur du upplever livet som unga sverigefinnar i alla sina nyanser. Vi kommer att intervjua unga i fokusgrupper.

Vi kommer att intervjua via zoom på en tid som vi kommer överens om tillsammans. Du som deltar får två biobiljetter. 

Om du är ung mellan 13[1]–25 år och vill bli intervjuad, anmäl dig senast
den 26 november via e-postadress till:

heli.villanen@mucf.se 

Vid frågor kontakta också Heli[1] Du som är under 15 år behöver medgivande från dina föräldrar eller vårdnadshavare för att delta. 

Kommentit