Rusukin avoin eskari peruttu 3/12 asti - Rusukkis öppen förskola stängd t.o.m. 3/12Rusukki seuraa Uppsalan alueen ja Uppsalan kunnan suosituksia ja päätöksiä RS-viruksen leviämisen estämiseksi. Tämä tarkoittaa, että avoin eskari on peruttu 3.12 kunnes tulee uusi päätös Uppsalan kunnalta.

Perhekerho tapaa tavalliseen tapaan, mutta toivomme, että alle tarhaikäiset lapset jäävät kotiin ainakin 3.12 asti.


Rusukki följer Region Uppsalas och Uppsala kommuns rekommendationer och beslut för att minska spridning av RS-virus. Detta betyder att vår öppna förskola håller stängt fram till den 3e december när ett nytt beslut förväntas tas av Uppsala kommun.

Familjeklubben fortsätter att träffas som vanligt, men vi önskar att barn under förskoleålder avstår från att delta till och med den 3.12.


Med vänliga hälsningar,

Rusukkis styrelse

Kommentit