Tekstit

Uppsalan ruosukalenteri! Uppsalas sverigefinska kalender!

Finskt Disco i Uppsala! Suomi Disco Uppsalassa!

JÄTTILÄINEN elokuvateatterissa 18.10

Uppsala med i skuggrapporten till Europarådet om läget för de nationella minoriteterna i Sverige

Europarådet granskar stödet till minoritetsspråk i Sverige