Tekstit

Lasten- ja perhetoimintaa syksyllä 2022

Tule Fjällnoraan saunomaan 8.5!

Kuulumisia Rusukin vuosikokouksesta

Ilmoittautuminen Suomi-koulun kesäleirille avoinna | Anmälan till Suomi-koulus sommarläger är öppen

Tervetuloa Rusukin vuosikokoukseen 3/4 klo13 | Välkommen till Rusukkis årsmöte 3/4 kl. 13

Nuorisoneuvonpito 7. huhtikuuta | Samråd för ungdomar 7e april

Suomi-koulun kesäleiri viikolla 32 | Suomi-koulus sommarläger vecka 32

Mukulat lastenkulttuurifestivaali 19.3 | Mukulat barnkulturfestival 19.3

Kesätöitä suomenkielisille nuorille | Sommarjobb till finsktalande ungdomar

Tule mukaan käsityöpajaan! Vapaata villakirjontaa!