Besvikna efter det lovade mötet med politikerna

Kerran vuodessa Rusukilla on mahdollisuus tavata kunnan poliitikot laajennetussa neuvonpidossa. Odotimme kovasti tätä päivää ja olimme kovin pettyneitä kun näimme että ainoastaan yksi poliitikko oli tuli meitä kuuntelemaan! Tässä meidän kirje heille:

"Uppsala den 2 december 2013

 
Till berörda politiker i Uppsala kommun

Vi i Sverigefinländarnas språk- och kulturförening i Uppsala (Rusukki) har under året känt oss alltmer frustrerade över de samråd vi haft med kommunens tjänstemän angående frågor som berör den sverigefinska minoriteten. Vi känner att vi inte får gehör för våra hjärtefrågor: förskolan, skolan och äldrevården. Många gånger har det påpekats att det är ni politiker som beslutar. Vi såg mycket framemot det samråd vi skulle få ha med kommunens politiker den 14 november då vi skulle få framföra våra synpunkter angående brister i kommunens minoritetspolitik. Besvikelsen var stor när vi insåg att endast en politiker hade kommit för att höra vad vi hade att säga. Varför är intresset så lågt för minoritetsfrågor?

De brister vi ville peka på är:

-att sverigefinska barn inte får den barnomsorg de har rätt till enligt lag 
-att kommunen inte erbjuder modersmålsstöd i förskolan till alla familjer som begär det 
-att föräldrar som köar till en finskspråkig förskoleplats eller är intresserade av finskspråkig barnomsorg inte får adekvat information om läget (om kötider, om byteskön, om nya finska förskoleplatser som planeras) 
-att Attendo Care missköter sitt uppdrag vad beträffar den finskspråkiga avdelningen på Onnela/Fortuna äldreboende till den grad att den finskspråkiga personalen har förbjudits att tala finska med varandra
-att behovet av finskspråkig förskola och äldreomsorg inte har kartlagts ordentligt även om detta är ett krav från regeringen (regeringens förordning SFS 2009:1299) 
-att en stor okunskap om minoritetslagen fortfarande råder hos vissa av kommunens tjänstemän

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
Trots att Uppsala ingår i förvaltningsområdet för det finska språket och trots att vi har en ny skollag som föranlett att kommunen årligen får ett extra statsanslag, erbjuds Uppsalas finskspråkiga elever mindre modersmålsundervisning idag än vad man erbjöd elever i 70- och 80-talets Uppsala! Språkskolan har fått extra tilldelning med 1,7 kr per invånare och år i Uppsala sedan 2009 för att kunna uppfylla de intentioner lagstiftarna hade med lagändringen och vi anser att det inte syns i modersmålsundervisningen. I början av 2013 har vi ifrågasatt Språkskolans redovisning om hur pengarna har använts, men kommunen har trots påtryckningar ännu inte återkommit med svar på vår skrivelse.

Vi bifogar de skrivelser vi delade ut på samrådet, bl a ett brev från föräldrar som önskar finskspråkig barnomsorg för sina barn.

Eftersom ni inte kom på mötet hoppas vi att ni tar er tid till att läsa igenom detta.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för Sverigefinländarnas språk- och kulturförening (Rusukki)

Kommentit