Haluatteko tukea työtämme? Liittykää Rusukin jäseneksi!

Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin pystymme vaikuttamaan! 

Liity sinäkin jäseneksi!
Jäsenmaksun voit maksaa Nordean tilillemme PLUSGIRO 54 94 91-9 tai BANKGIRO 615-0890. Muistathan kirjoittaa nimesi ja osoitteesi maksukuittiin! Jäsenhinnat:
  • Nuoret, opiskelijat ja eläkeläiset 100kr/vuosi
  • Työssä käyvät 150kr/vuosi
  • Perheet 200kr/vuosi/perhe (muistathan mainita kuinka monta aikuista + lasta sekä, lasten syntymävuodet)

Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys (Rusukki)
Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yhdistyksen tavoitteena on toimia kaikkien suomalaista sukuperää olevien yhteisenä organisaationa. Sen päätarkoituksena on säilyttää, kehittää ja edistää suomea vähemmistökielenä sekä suomalaista ja ruotsinsuomalaista kulttuuria Uppsalan kunnassa.


Uppsalan kunta suomen kielen hallintoalueena

·         Yhdistyksen tavoitteena on jatkaa aktiivista osallistumista neuvonpitoon kunnan edustajien kanssa suomen kielen hallintoaluetta koskevan työn osalta. Vuoden 2014 aikana saatiin pitkien neuvottelujen jälkeen aikaan uusi suomenkielinen esikouluosasto. Vanhustenhoidon puolella onnistuttiin poistamaan aikaisempi suomenpuhumisen kielto Onnelasta ja saatiin Attendo palkkaamaan enemmän suomenkielistä henkilökuntaa. Sen sijaan kouluasioissa emme ole saaneet aikaan minkäänlaista muutosta parempaan, ja siksi vuoden 2015 aikana yhdistyksemme on tehostettava toimintaansa huomattavasti siltä osin.

·         Järjestämme myös vuoden 2015 aikana suurimman osan toiminnastamme Fyrisgårdenissa (Svartbäcksgatan 58), joka on osoittautunut monin tavoin hyväksi kohtauspaikaksi.


Tärkeitä toimintamuotoja, joita pyrimme vahvistamaan ja edistämään vuoden 2015 aikana:

Esikouluikäiset

·         Lasten kulttuuri-identiteetin kehittymistä ja vähemmistökielen käyttöä on vähemmistölain mukaan edistettävä erityisesti, ja esikoulujen on tarjottava suomenkielisille toimintaa kokonaan tai osittain suomen kielellä. Vuonna 2014 avattiin pitkien neuvottelujen jälkeen aikaisempaa suurempi suomenkielinen osasto Huvikumpu/Villekulla Hällbyn esikouluun, Luthageniin. Aikaisempi Siilin toiminta siirrettiin sinne, ja paikkoja on nyt 36. Marraskuussa 2014 on vielä muutama paikka vapaana. Kun uutta jonoa myöhemmin alkaa kertyä, meidän tulee pyrkiä siihen, että seuraava osasto perustetaan johonkin toiseen kaupunginosaan.

·         Vuoden 2014 aikana ei tietääksemme ole tapahtunut mitään parannusta niiden lasten kohdalla, jotka eivät käy suomenkielisestä esikoulua, vaan olemme päin vastoin saaneet tietää, että jotkut perheet eivät pyynnöstä huolimatta ole saaneet edes tavallista äidinkielen tukea lapselleen omassa esikoulussaan. Vuoden 2015 aikana tulemme nostamaan nämä asiat esille neuvonpidossa ja pyrkimään siihen, että esikouluille annetaan selvemmät ohjeet vähemmistölain edellyttämästä tuesta suomenkielisille lapsille. On myös alettava seurata systemaattisesti, mitä eri esikouluissa tehdään suomenkielisten lasten hyväksi.

·         Vuonna 2013 perustimme suomenkielisen avoimen esikoulun, joka tarjoaa kohtauspaikan äitiys- ja isyyslomalla oleville vanhemmille ja heidän lapsilleen. Toiminta on kasvanut vuonna 2014 ja pyrimme jatkamaan ja vahvistamaan sitä myös vuoden 2015 aikana.

·         Uppsalan kaupunginkirjastossa on usean vuoden ajan silloin tällöin yritetty pitää suomenkielisiä satutunteja, mutta niiden kävijämäärät ovat olleet pieniä. Vuoden 2015 aikana tehdään uusi yritys ja pyritään uusin keinoin saamaan entistä useammat lapsiperheet kiinnostumaan satutunneista.

 Kouluikäiset

·         Vähemmistölaissa ei ole erityista koulua koskevaa pykälää, mutta siinä todetaan kuitenkin, että lasten kulttuuri-identiteetin kehittymistä ja vähemmistökielen käyttöä tulee tukea erityisesti. Kouluikäisten kohdalla se merkitsee sitä, että koulujen tulee myös ottaa erityista vastuuta vähemmistökielisistä lapsista. Uppsalan kunnan peruskoulujen äidinkielen opetukseen tulee vuosittain ylimääräistä valtiontukea, jonka pitäisi lisätä lasten mahdollisuuksia saada opetusta suomen kielessä. Saamiemme tietojen mukaan suomen kielen opetusta ei ole tehostettu, ja sen määrää on jopa vähennetty entisestään yksittäisten lasten kohdalta vuoden 2014 aikana. Vuonna 2015 pyrimme aktiivisesti vaikuttamaan Kielikoulun toimintaan vaatimalla meille kuuluvia neuvonpitoja siitä, miten toimintaa pitäisi kehittää vähemmistölain mukaisesti ja miten kunnan vuosittain saamia ylimääräisiä avustuksia tulisi käyttää.

·         Vuonna 2011 Uppsalaan perustettiin perustettiin säännöllistä suomenkielistä koululaisten kerhotoimintaa, jonka nimeksi tuli Uppsalan Suomi-koulu. Sen toiminta on huomattavasti kasvanut ja monipuolistunut viime vuosien aikana. Pyrimme vahvistamaan sitä myös vuonna 2015 ja tukemaan siihen liittyviä erilaisia taide- ja leikkiteatteri-ohjelmia.

Nuoret

·         Nuorten saaminen mukaan Rusukin toimintaan on ollut meille jatkuvana haasteena. Vuoden 2014 aikana emme vieläkään ole onnistuneet käynnistämään erityisesti nuorille suuntautuvaa toimintaa. Pyrimme nostamaan tämän asian esille vuoden 2015 aikana sekä neuvonpidoissa että omassa toiminnassamme ja miettimään uusia tapoja saada nuoria mukaan vähemmistötyöhön. 

Aikuiset ja eläkeläiset

·         Vähemmistölain mukaan kunnan on tarjottava vanhusten huoltoa kokonaan tai osittain suomen kielellä. Suomenkielinen vanhusten osasto Onnelassa/Fortunassa, Sävjassa, aloitti toimintansa vuonna 2012. Vuoden 2014 aikana Onnelassa on tapahtunut paljon myönteistä ja koko vakituinen päivähenkilökunta on nyt suomentaitoista (marraskuu 2014). Pyrimme vuoden 2015 aikana vaikuttamaan siihen, että suomen kieli asema vakiintuu osaston itsestään selvänä kielenä ja että sekä vanhukset että heidän omaisensa saavat kaiken tarvitsemansa tuen suomen kielellä. Pyrimme myös aktiivisesti seuraamaan tilannetta ja varmistamaan, että alkanut hyvä kehitys jatkuu myös vuoden 2015 aikana.

·         Suurin osa Uppsalan suomenkielisistä vanhuksista jää Onnelan ulkopuolelle. Meillä on hyvin vähän tietoa siitä, kuinka monet heistä saavat vähemmistölain edellyttämään toimintaa ainakin osittain suomen kielellä. Vuoden 2015 aikana tulemme nostamaan tämän asian esille neuvonpidossa ja pyrkimään siihen, että kaikille hoitokodeille annetaan selvemmät ohjeet vähemmistölain edellyttämästä tuesta. Meidän on myös  alettava seurata systemaattisesti, mitä eri hoitokodeissa tehdään suomenkielisten vanhusten hyväksi.

·         Eläkeläistapaamiset Storgatanilla ovat jatkuneet vuoden 2014 aikana ja niiden suosio on entisestään kasvanut. Pyrimme panostamaan vahvasti tähän toimintaan myös vuonna 2015. Myös Storgatanin tietone-neuvontaa pyritään jatkamaan, jos kiinnostusta ilmenee.

·         Suosittu lukupiirimme on ollut toiminnassa yhdistyksemme perustamisesta lähtien, ja pyrimme jatkamaan sen toimintaa myös vuonna 2015 yhteistyössä Uppsalan kaupunkinkirjaston kanssa.

·         Vuonna 2012 järjestettiin ensi kertaa luovan kirjoittamisen kurssi, ja siitä lähtien on tasaisin väliajoin järjestetty uusia alkeis- ja jatkokursseja. Jos kiinnostusta ilmenee, pyrimme järjestämään kirjoittamiskursseja myös vuoden 2015 aikana.


Yleistä

·         Vuonna 2015 jatkamme edelleen työtämme suomenkielisen kulttuuritarjonnan lisäämiseksi Uppsalan kunnassa yhteistyössä suomenkielisen päiväkotiosaston, Suomi-koulun, Onnelan suomenkielisen osaston, muiden suomen kielellä toimivien organisaatioiden ja Uppsalan kunnan kanssa.

·         Panostamme vahvasti sosiaaliseen mediaan uusien ruotsinsuomalaisten tavoittamiseksi ja tiedottamisen tehostamiseksi. Varsinkin blogi- ja facebook-sivumme ovat olleet hyvin suosittuja. Erityinen vanhempien facebook-ryhmä on ollut avuksi esikoulua ja koulua koskevissa keskustelussa. Pyrimme vuoden 2015 aikana jatkamaan ja lisäämään sosiaalisen median käyttöä Rusukin toiminnassa. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että sosiaalisen median ulkopuolella olevat jäsenet eivät saa tarpeeksi informaatiota.


Johtokunta


Kommentit