Uppsalan Gösta Knutsson -stipendi Suomi-koulun perustajalle!

Kulturnämnden beslutade 21 maj att utse Beate Hyttinen Lindgren till Uppsala kommuns Gösta Knutsson-stipendiat 2015, för arbetet med Uppsalas sverigefinska barns möjligheter att lära sig finska och utveckla sin sverigefinska identitet. Stipendiet är på 20 000 kronor och delas ut vid Kulturnattens invigning lördag 12 september.
Uppsala kommuns Gösta Knutsson-stipendium om 20 000 kronor tilldelas Beate Hyttinen Lindgren för att hon framgångsrikt förverkligat Uppsalas sverigefinska barns möjligheter att lära sig finska och utveckla sin sverigefinska identitet.

Lue listää tästä

Kommentit