Vår kamp ger resultat – men vi är fortfarande inte nöjda!1 juni satt vi i Rusukki i samråd med Språkskolan som anordnar modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasiet. Vi har i flera år kämpat för att undervisningstiden ska utökas och efterfrågat redovisning av hur de extra statliga pengarna (ca 400 000kr) kommunen har fått sedan 2009 har använts. Äntligen fick vi en mer ordentlig redovisning av hur de tänker använda pengarna

Fr o m hösten 2015 får elever i årskurs 1-3 två lektioner à 30 min i veckanVi fick också veta att en del av pengarna, sedan januari 2014, har använts till att öka 30 minuters lektioner till 40 minuter. Sedan dess ska alla elever ha minst 40 minuter i finska. 

Från och med i juli 2015 är det möjligt för barn med sverigefinsk bakgrund läsa nybörjarfinska. Hittills har en ny elev anmält sig och vi undrar vad kommunen gör för att nå målgruppen? Informationen har spridits till rektorerna på skolorna som sedan ska dela ut information på respektive skola. Information finns på kommunens hemsida. Räcker det, undrar vi?

För övrigt fick vi veta att 84 elever läser finska som modersmål i kommunen (vårterminen 2015).

Fördelningen ser ut enligt följande:

Förskoleklass: 9 elever
Årskurs 1-3: 40 elever
Årskurs 4-6: 28 elever
Högstadiet: 7 elever
Gymnasiet: 2 elever (!)

Undervisningen är utspridd på 34 skolor. 

Även fast ovanstående visar att det går framåt så nöjer sig inte Rusukki med det. Vi vänder oss även till politikerna och undrar vilken ambitionsnivå kommunen har beträffande de sverigefinska minoritetsbarnens rätt till sitt språk? Europarådet har sammanlagt åtta gånger kritiserat minoritetsutbildningen i Sverige och påpekat att undervisningen en timme (som Europarådet uppfattar som 60 min) i veckan inte räcker till för att språken ska kunna finnas kvar och utvecklas i Sverige. Det säger också all seriös forskning om flerspråkighet och skola. Det hela handlar om mänskliga rättigheter och barns rättigheter som vi vet värnas av Uppsala kommun. I kommunens minoritetspolicy står att minoritetsbarnens rättigheter ska värnas särskilt. Och våra sverigefinska barn växer upp nu, hela tiden, och måste få lära sig sitt språk! De kan inte vänta. 

Vi vill alltså att politikerna sätter upp ambitionsnivån efter lagstiftning, kommunens minoritetspolicy och forskning om språkinlärning. Som ett första steg skulle vi vilja att politikerna gav tjänstemännen i uppdrag att räkna på kostnaderna för en dubblering av den nuvarande modersmålsundervisningen för de finsktalande barnen. Då blir tjänstemännen medvetna om vad man ska eftersträva.  Det blir annars svårt att ta ställning till om det ryms i en budget framöver eller inte.in Sweden 2013 (med exempel från Uppsala kommun)

Kommentit