Modersmålsstödet: Vad mer vilseleder Uppsala kommun oss i?


  • Uppsala kommun åtgärdar kritik från Skolinspektionen som redan är åtgärdad, 2014!
  • Uppsala kommun hänvisar till goda resultat i pilotprojekt där modersmålspedagogerna har varit viktiga instrument, genom att implementera projektet i hela kommunen men utan modersmålspedagoger!
Kan vi lita på den information vi får från kommunen? 
Med bland annat ovanstående punkter har kommunen argumenterat för att lägga ned Modersmålsenheten; kritiken från Skolinspektionen och de goda resultaten från pilotprojekten, som de nu vill implementera i hela kommunen. I det sistnämnda glömde de berätta för oss att det i pilotprojektet aktivt deltog 38 modersmålspedagoger. Pedagoger som de nu inte vill ha kvar!  

I Skolinspektionens kritik från 2013 (Läs Dnr 43-2012:4475) står ingenting om att modersmålstödet i form av pedagoger bör läggas ner, däremot vill man att det mångkulturella ska bli mer synligt i den dagliga verksamheten på förskolorna. Det som blir än mer konstigt är att kritiken från 2013 åtgärdades redan 2014 (utan att modersmålsenheten behövde läggas ner). Skolinspektionens beslut kan ni läsa här. Det finns således inga krav från Skolinspektionen att åtgärda! Varför vilseleder kommunen oss? 

Kommentit