Rusukki fick kräva samråd med kommunen om modersmålsstödet!


Sverigefinska samrådsgruppen i Uppsala fick själva kräva att den planerade nedläggningen av modersmålsenheten togs upp på möte med kommunen. Det menar företrädare för gruppen. 
Lagen säger att förvaltningsmyndigheter ska ge nationella minoriteter inflytande i frågor som rör dem och att de också så långt det är möjligt har rätt till samråd. Men så har det inte gått till i Uppsala när modersmålsenheten hotas av nedläggning, enligt Leena Huss professor i finsk-ugriska språk och företrädare för Sverigefinska samrådsgruppen i Uppsala kommun.
–Det strider ju mot minoritets- och minoritetsspråkslagen att vi inte fått möjlighet att samråda om den här frågan utan att själva av en slump fått veta om det och att vi fått kräva att vi ska få diskutera det, säger Leena Huss.

Kommentit