Lennart Rohdin gästar Rusukki den 18 november!


Lennart Rohdin, regeringens särskilda utredare av den nationella minoritetspolitiken, gästar Rusukki den 18 november. Han kommer att tala om sverigefinnarnas historia i Sverige och vikten av den nationella minoritetspolitiken för vår grupp. Han berättar också om utredningen ”En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk” (Dir.2016:73) vars första delbetänkande ”Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik” kom ut i september. Lennart Rohdin har tidigare varit ledamot i minoritetspolitiska kommittén (1996–1997), politisk sakkunnig i minoritetsfrågor vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet (2007–2010) och enhetschef för minoritetsenheten på Länsstyrelsen i Stockholms län (2010–2012).

Hans föreläsning hålls på svenska och det finns möjlighet för diskussion efteråt. Både medlemmar och icke-medlemmar är hjärtligt välkomna!

Plats: Fyrisgården, Svartbäcksgatan 58.
Tidsschema:
10.00-11.00
Rusukkis höstmöte
11.00-11.30 Fika
11.30-13.00 Lennart Rohdins tal och möjlighet till diskussion


Lennart Rohdin Rusukin vieraana 18. marraskuuta!

Marraskuun 18. päivänä saamme vieraaksemme Lennart Rohdinin, joka kertoo meille ruotsinsuomalaisten historiasta ja vähemmistöpolitiikan tärkeydestä Ruotsin suomenkieliselle väestölle. Hän kertoo myös selvityksestään ”En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk” (Dir. 2016:73), jonka ensimmäinen osa ”Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik” on juuri valmistunut. Lennart Rohdin on aikaisemmin ollut vähemmistöpoliittisen komitean jäsen (1996-1997) sekä toiminut Integraatio- ja tasa-arvoministeriön poliittisena asiantuntijana (2007-2010) ja Tukholman lääninhallituksen vähemmistöosaston johtajana (2010-2012).

Lennart Rohdinin esitelmä on ruotsinkielinen, ja sen jälkeen on mahdollisuus keskusteluun. Kaikki jäsenet sekä muut kiinnostuneet ovat sydämellisesti tervetulleita mukaan!

Paikka: Fyrisgården, Svartbäcksgatan 58.
Aikataulu:
10.00-11.00 Syyskokous
11.00-11.30 Kahvi
11.30-13.00 Lennart Rohdinin puhe ja mahdollisuus keskusteluun
Kommentit