Tule sinäkin Rusukin jäseneksi vuonna 2019 tukemaan ruotsinsuomalaisen vähemmistön oikeuksia!


Tule sinäkin Rusukin jäseneksi vuonna 2019 tukemaan ruotsinsuomalaisen vähemmistön oikeuksia!
Bli medlem i Rusukki 2019 för att stödja den sverigefinska minoritetens rättigheter i Uppsala! 

Hyvää Uutta Vuotta kaikille nykyisille ja tuleville jäsenille! Rusukki (Ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys) jatkaa vuoden 2019 aikana Uppsalan kunnan ruotsinsuomalaisia koskevan vähemmistöpoliittisen työn seuraamista ja siihen vaikuttamista. Onnistuaksemme siinä meidän on voitava näyttää, että meitä, joita tämä politiikka koskee ja jotka pitävät sitä tärkeänä, on monta. Isolla ja voimakkaalla yhdistyksellä on paremmat mahdollisuudet vaikuttamiseen.


Rusukin swish numero: 1230 316 729 (Lisää sähköposti osoitteesi viestiriviin)
Jäsenmaksun voit myös maksaa Nordean tilillemme PLUSGIRO 54 94 91-9 tai BANKGIRO 615-0890. Muistathan kirjoittaa nimesi maksukuittiin! 

Jäsenhinnat:

  • Nuoret, opiskelijat ja eläkeläiset 100kr/vuosi
  • Työssä käyvät 150kr/vuosi
  • Perheet 200kr/vuosi/perhe Gott Nytt år alla gamla och nya blivande medlemmar!
Rusukki (Sverigefinnarnas kultur- och språkförening i Uppsala) fortsätter under 2019 att bevaka och försöka påverka kommunens arbete kring frågor som berör den nationella minoriteten sverigefinnar. För att lyckas behöver vi visa att vi är många som berörs och bryr oss. En stor stark förening kan påverka mer! Rusukkis swish nummer: 1230 316 729 (skriv in mailadress i meddelanderaden).
Medlemskapet kan du också betala in på vårt Nordea konto PLUSGIRO 54 94 91-9 eller BANKGIRO 615-0890. Kom ihåg att skriva ned avsändaren

Kostnad:
Unga, studerande och pensionärer 100 kr/år.
Arbetande 150 kr/år
Familjer 200 kr/år/familj

Kommentit