Rusukki förstärker föreningens barn- och ungdomsverksamhet!


En av Uppsala-Suomi skolas första träffar våren 2011. Först lånades ett klassrum på almtunaskolan för Suomi-skolan. Sedan 2013 har vi all barn- och ungdomsverksamhet på Fyrisgården i Svartbäcken.Sedan hösten 2019 är Tuuli Uljas på deltid ansvarig för Rusukkis barn- och ungdomsverksamhet.  Till det hör Uppsala Suomi-skola och småbarnsverksamheten.

”Vår barnverksamhet började med Uppsala Suomi-skola som grundades 2011. Till första träffen som hölls på Almtunaskolan kom det sju barn, men med åren har verksamheten vuxit till fyra grupper med barn och ungdomar mellan 6-17 år. Närmare 50 finskspråkiga barn deltar i aktiviteterna som är mycket populära”, berättar Beate Hyttinen Lindgren, Suomi-skolans grundare och Rusukkis ordförande. Administrationen kring verksamheten sköttes ensamt av Beate från början och när verksamheten växte till två grupper 2015 klev även Tuuli Uljas in och hjälpte till och delade på arbetet. 

Beate Hyttinen Lindgren

”Vi är två engagerade föräldrar med egna barn i verksamheten och vi brinner för att sverigefinska barn ska få ha en mötesplats där de kan träffa andra barn och tala finska i en inspirerande miljö.” 

Arbetet har Beate och Tuuli hitintills gjort på ideell basis. 

Verksamheten har dock växt mycket och under senaste året har det varit svårt att parallellt med våra andra heltidsarbeten hinna med att driva och utveckla Rusukkis barn- och ungdomsverksamhet. Vi behövde också ha en plan över hur verksamheten skulle kunna fortgå även sedan våra egna barn lämnar verksamheten. Det blir oerhört skört om verksamheten bara hänger på frivilliga krafter”, konstaterar Beate. 

Uppsala kommun är ett förvaltningsområde för finska språket och stödjer Uppsala Suomi-skola. 

Förvaltningsområdespengar från Uppsala kommun har gjort det möjligt att ge lön till en person som arbetar som barnverksamhetsansvarig för Rusukkis barn- och ungdomsverksamhet”, berättar Beate. 


Tuuli blev våren 2019 lägligt klar med sin master i barn- och ungdomsvetenskap på Uppsala universitet och hade möjlighet att ta sig an uppgiften från och med hösten 2019 vid sidan av hennes andra arbete.


Tuuli Uljas
”Jag har tidigare varit aktiv i Suomi-skolorna i England och Schweiz och har genom mina egna barn märkt hur viktig en finskspråkig verksamhet och umgänget med andra barn är för barnens språkutveckling”, berättar Tuuli.

”Suomi-skolorna erbjuder verkligen barnen en möjlighet att lära sig mer och bekanta sig med den finska kulturen och sina egna rötter. I Uppsala får barnen cirka en lektion modersmål i veckan och Suomi-skolan blir på det sättet ett viktigt komplement till undervisningen, så att finskan inte bara blir ett språk som de talar hemma. I Suomi-skolan talar barnen finska med andra barn och de unga ledarna från Finland talar en modern finska med barnen som de annars kanske inte skulle få höra på annat håll”. 

Till Tuulis arbetsuppgifter hör administration och planeringen av Suomi-skolans verksamhet, och hon är också ansvarig ledare för den nya Tornado-gruppen med barn mellan 8-10 år. Förutom arbetet med Suomi-skolan har Tuuli de senaste 6 1/2 åren ansvarat för Rusukkis småbarnsverksamhet där föräldrar och barn mellan 0-5 år samlas varje fredag.

”Jag är verkligen glad över att Rusukki har lyckats skapa en fungerande mötesplats även för familjens yngsta medlemmar. I småbarnsverksamheten får föräldrarna tillsammans med sina barn möjlighet att sjunga och leka på finska och samtidigt träffa andra föräldrar i samma situation. Flera mor- och farmödrar som har velat stödja sina barnbarns språkutveckling har också besökt verksamheten”, berättar Tuuli.

”Det känns kul att barn, som till en början kom med sina föräldrar till småbarnsverksamheten, senare dyker upp i Suomi-skolans verksamhet. Det är ett fantastiskt exempel på att sverigefinska föräldrar vill satsa på barnens språkutveckling och behålla språket i familjer där barnen kanske är tredje generationen sverigefinnar. Vi låter även sverigefinska ungdomar som själva deltar i ungdomsverksamheten agera hjälpredor i de yngre grupperna”.

Även Tuuli har sett att det blir skört när mycket av Rusukkis verksamhet har drivits av eldsjälar på frivilig basis. Verksamheten blir då personbunden och riskerar att avvecklas när en person slutar. 

”Det är verkligen fint att Uppsala kommun stödjer Rusukkis barn-, ungdoms- samt pensionärsverksamhet. Sverigefinnar är en av Sveriges nationella minoriteter och den sverigefinska kulturen är en del av Sveriges kulturarv. Det vore kul om vi kunde locka ännu fler sverigefinska barn till Suomi-skolan. Genom Suomi-skolan kan vi stärka sverigefinska barns kulturidentitet och stödja deras språkutveckling, vilket också är en av Sveriges minoritetslagstiftnings centrala utgångspunkter”, konstaterar Tuuli.


Kipinä gruppen provar thaiboxning 2019


Salama gruppen 2019
Minnarit ochTornado-grupperna jogar med finska "djuryoga"-kort 2019 
_________________________________________________________

För mer information om Uppsala Suomi-skola och småbarnsverksamheten, se här eller maila oss på rusukki@gmail.com

Visste du att andelen barn- och ungdomsmedlemmar i Rusukki är 35%? Se mer statistik om föreningen här.

Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala grundades i början av våren 2010, när Uppsala kommun anslöt sig till det s k förvaltningsområdet för finska språket. 
Vårt syfte är dels att representera den sverigefinska befolkningen i Uppsala i samråd med kommunen, dels att på olika sätt främja det finska språket och finsk kultur i Uppland. Vi strävar efter att ordna finskspråkiga kulturevenemang och annan verksamhet för barn, ungdomar, vuxna och äldre samt att erbjuda en mötesplats för alla som intresserar sig för finska och finsk kultur.

Kommentit