Stöd Rusukkis arbete 2020! Bli medlem!

Stöd RUSUKKIS arbete för 2020! Bli medlem!
Gott Nytt år alla gamla och nya blivande medlemmar!
Rusukki (Sverigefinnarnas kultur- och språkförening i Uppsala) fortsätter under 2020 att bevaka och försöka påverka kommunens arbete kring frågor som berör den nationella minoriteten sverigefinnar. För att lyckas behöver vi visa att vi är många som berörs och bryr oss. En stor stark förening kan påverka mer! 
Bli medlem genom att klicka HÄR!

RUSUKKI är en sverigefinsk förening i Uppsala som har som mål att
-lyfta det finska språket i kommunen och Region Uppsala
-bevaka att sverigefinnars rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter uppfylls

Det gör vi genom
-påverkansarbete genom att delta i samråd med kommunen och regionen
-att stödja medlemmars idéer till verksamheter/evenemang på finska så som t ex Uppsala Suomi-skola, småbarnsverksamheten och seniorverksamheten på Storgatan som i höstas även ordnade en sverigefinsk kulturfest.

Vad har vi åstadkommit genom vårt påverkansarbete? Bl a
-räddat modersmålsstödet på finska i förskolan när den höll på att läggas ned 
-utökat tiden för modersmålsundervisningen i Uppsalas skolor (även fast den skulle kunna bli mycket bättre)
-vi har påtalat problemet att modersmålsundervisningen under flera år började alltför sent på höstterminen. Kommunen gjorde ett omtag och efter hösten 2018 behöver inget barn vänta mer än två veckor på start. 
-styrelsen har i flera omgångar tagit upp frågan om hur anslaget för kultursatsningar ska användas så att det gagnar det finska språket och/eller sverigefinskhet. Vi har till exempel påpekat att det inte är lämpligt att bekosta ljusinstallationer utan någon koppling till det finska språket eller sverigefinsk kultur med förvaltningsområdes medel. Kommunens egna medel ska användas till detta.
-Under 2019 har vi fått ett regionråd att skriva en interpellation till Regionfullmäktige om bristen på samråd med regionen under året. Vi påpekade också att Region Uppsala enligt Länsstyrelsens årsrapport 2018 endast använt en bråkdel av det statsanslag på 250 000 kr som de får för att de ingår i förvaltningsområdet för finska språket. 
-ett pilotprojekt 2020 för att ge barn med modersmålsstöd i förskolan mer finska genom att komma till Hällby förskolas finskspråkiga avdelning en dag i veckan.
-konstfika på finska för vuxna i Uppsala konstmuseum
-språkkafé för vuxna
-att Fest på finska har fortsatt att anordnas på UKK efter succén på 100-års jubileet.


Våra stora mål för 2020 är 
-att påverka kommunen att ordna förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska väsentlig del av tiden för personer som så önskar och inte har möjlighet att ta del av verksamheterna på den finskspråkiga förskoleavdelningen i Hällby förskola och på serviceboendet Onnela i Sävja.
-att förmå kommunen att bättre informera den sverigefinska minoriteten om dess rättigheter, bl a har vi begärt en genomlysning av informationen på kommunens hemsida. Vi har flera gånger hittat felaktigheter på kommunens hemsida beträffande minoritetsfrågor och vi måste ständigt bevaka denna. 
-att finska ska bli meriterande när man söker arbete i Uppsala kommun
-få igång fungerande samråd med Region Uppsala

Ju fler medlemmar vi är ju starkare röst får vi!

Bli medlem genom att klicka HÄR!

Kostnad:
Unga, studerande och pensionärer 100 kr/år.
Arbetande 150 kr/år
Familjer 200 kr/år/familj

Föreningen har en egen blogg, http://rusukki.blogspot.se/ och även en facebooksida, https://www.facebook.com/Rusukki, som uppdateras kontinuerligt och som utöver föreningsinformation också innehåller nyheter om andra finskspråkiga arrangemang i Uppsala med omnejd. 


Fakta: Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala (Rusukki) grundades i början av våren 2010, när Uppsala kommun anslöt sig till det s k förvaltningsområdet för finska språket. Vårt syfte är dels att representera den sverigefinska befolkningen i Uppsala i samråd med kommunen, dels att på olika sätt främja det finska språket och finsk kultur i Uppland. Vi strävar efter att ordna finskspråkiga kulturevenemang och annan verksamhet för barn, ungdomar, vuxna och äldre samt att erbjuda en mötesplats för alla som intresserar sig för finska och finsk kultur.


Kommentit