Tue RUSUKIN työtä 2020! Tule jäseneksi!

Tue RUSUKIN työtä 2020! Tule jäseneksi! 

Hyvää Uutta Vuotta kaikille nykyisille ja tuleville jäsenille! Rusukki (Ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys) jatkaa vuoden 2020 aikana Uppsalan kunnan ja Region Uppsalan ruotsinsuomalaisia koskevan vähemmistöpoliittisen työn seuraamista ja siihen vaikuttamista. Onnistuaksemme siinä meidän on voitava näyttää, että meitä, joita tämä politiikka koskee ja jotka pitävät sitä tärkeänä, on monta. Isolla ja voimakkaalla yhdistyksellä on paremmat mahdollisuudet vaikuttamiseen.Liity jäseneksi klikkaamalla TÄSTÄ!

RUSUKKI on Uppsalassa toimiva ruotsinsuomalainen yhdistys, jonka tavoitteena on
 • nostaa suomen kieli esille kunnassa ja Region Uppsalassa
 • valvoa, että ruotsinsuomalaisten lakimääräiset oikeudet toteutuvat

Sen teemme
 • vaikutustyön kautta osallistumalla kunnan ja Region Uppsalan järjestämiin neuvonpitoihin
 • tukemalla jäsentemme ideoita suomenkielisistä toiminnoista, kuten esimerkiksi Uppsalan Suomi-koulusta, avoimesta esikoulusta ja Storgatanin senioritoiminnasta. Seniori-ryhmä järjesti myös viime syksynä ruotsinsuomalaisen kulttuurijuhlan.

Mitä olemme saaneet aikaan vaikutustyömme kautta? Esim.
 • olemme pelastaneet esikoulun suomenkielisen äidinkielentuen, kun sitä oltiin lopettamassa
 • lisänneet äidinkielen opetusaikaa Uppsalan kouluissa (vaikka se voisi olla paljon parempikin)
 • olemme ottaneet esille ongelman äidinkielen opetuksen viivästymisestä syyslukukauden alussa. Lopuksi kunta tarttui asiaan, eikä kenenkään lapsen ole vuoden 2018 syksystä lähtien tarvinnut odottaa opetuksen alkamista enempää kuin korkeintaan kaksi viikkoa. 
 • vuoden 2019 aikana olemme saaneet erään Region Uppsalan neuvoksen kirjoittamaan välikysymyksen Region Uppsalan valtuustolle, koska mitään neuvonpitoja ei ole vuoden aikana järjestetty ruotsinsuomalaisten kanssa. Huomautimme myös, että Region Uppsala on lääninhallituksen vuosiraportin 2018 mukaan käyttänyt vain murto-osan niistä 250 000 kruunusta, jotka se saa vuosittain valtiolta osana suomen kielen hallintoaluetta.
 • vuonna 2020 alkava piloottiprojekti, joka tarjoaa äidinkielen tukea saaville esikoululaisille lisää suomen kieltä kerran viikossa Hällbyn esikoulun suomenkielisellä osastolla
 • taidetreffit suomeksi aikuisille Uppsalan taidemuseossa
 • kielikahvila aikuisille
 • että Suomenkielinen juhla järjestetään vastaisuudessakin UKK:ssa 100-vuotisjuhlan menestyksen jälkeen.

Tavoitteemme vuodelle 2020 ovat seuraavat
 • saada kunta järjestämään esikoulutoimintaa ja vanhusten huoltoa olennaisilta osin suomeksi kaikille, jotka sitä toivovat ja joilla ei ole mahdollisuutta osallistua Hällbyn esikoulun tai Onnelan hoitokodin suomenkieliseen toimintaan. 
 • saada kunta parantamaan ruotsinsuomalaisille suunnattua tiedottamista vähemmistöoikeuksista esimerkiksi tarkistamalla kunnan kotisivun tarjoamat tiedot. Olemme useita kertoja löytäneet kotisivulta vääriä tietoja, ja joudumme sen tähden jatkuvasti valvomaan kotisivua. 
 • että suomen kielestä tulee meriitti työnhaussa Uppsalan kunnassa
 • saada Region Uppsalan järjestämään toimivaa neuvonpitoa ruotsinsuomalaisten kanssa

Mitä enemmän jäseniä meillä on, sen kuuluvampi on äänemme!

Liity jäseneksi klikkaamalla TÄSTÄ!

Jäsenhinnat:
Nuoret, opiskelijat ja eläkeläiset 100kr/vuosi
Työssä käyvät 150kr/vuosi
Perheet 200kr/vuosi/perhe 

Yhdistyksellämme on myös oma blogi, http://rusukki.blogspot.se/ ja oma facebook-sivu, https://www.facebook.com/Rusukki, jota päivitetään säännöllisesti ja josta löytyy yhdistystä koskevan sisällön lisäksi myös tietoa muista suomenkielisistä tapahtumista Uppsalassa ja sen ympäristössä.

Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys perustettiin keväällä 2010, kun Uppsalan kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen.

Tavoitteenamme on edustaa Uppsalan ruotsinsuomalaista väestöä kunnan ja vähemmistön välisessä neuvonpidossa sekä edistää eri tavoin suomen kieltä ja kulttuuria Upplannissa. Pyrimme järjestämään suomenkielisiä kulttuuritapahtumia ja muuta toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja eläkeläisille sekä tarjoamaan kohtaamispaikan kaikille suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille uppsalalaisille.

Kommentit