Rusukin vuoden 2021 johtokunta on nyt vauhdissa
Rusukin vuosikokouksessa maaliskuussa 2021 valittiin uusia jäseniä tämän vuoden johtokuntaan ja sain kunnian ottaa vastaan puheenjohtajan kapulan Beate Hyttinen Lindgreniltä. 

Nimeni on Suvi Kokko. Olen asunut Uppsalassa vuodesta 2008 lähtien, jolloin muutin tänne opiskelemaan ja sille tielle jäin. Niin kuin monelle muullekin on varmasti käynyt, tuli ensimmäisen lapseni myötä suomen kieli yllättäen tärkeäksi monen ulkomailla asutun vuoden jälkeen. Etsin kiivaasti tietoa suomenkielisestä toiminnasta itselleni ja vauvalleni ja löysin Rusukin avoimen esikoulun. Avoimessa esikoulussa oli ihana juoda kahvia ja puhua suomea äitien, isien ja isovanhempia kanssa ja vauva sai kuulla suomea. Nyt lapset jatkavat Rusukin Suomi-koulussa, joka on ollut ainut ja todella tärkeä paikka missä lapset kuulevat toistenkin lasten puhuvan Suomea, sujuvasti ja vähemmän sujuvasti. Kynnys puhua muiden lasten kanssa suomea on ollut matala Suomi-koulun avoimessa ja iloisessa ilmapiirissä. 

Nyt myöhemmin johtokunnan jäsenenä vuodesta 2019, olen oppinut paljon uusia asioita kansallisista vähemmistöistä, oikeudesta omaan kieleen ja kulttuuriin, niin lapsena kuin vanhuksena, ja että suomen kieli ja ruotsinsuomalainen kulttuurihan ovat osa Ruotsin omaa kulttuuriperintöä – en olekaan muukalainen vaan kielellisesti ja kulttuuriltani osa ruotsalaista yhteiskuntaa, ainakin lakisääteisesti 😊 Käytännössä, työtä on kuitenkin paljon jäljellä.

Eilen illalla, 20. huhtikuuta, piti uusi johtokunta järjestäytymiskokouksen, jossa jaoimme uusia rooleja ja tehtäviä johtokunnan jäsenille. Pirjo Piispanen valittiin varapuheenjohtajaksi, Lotta Lauronen sihteeriksi ja Minttu-Maria Martikainen kassanhoitajaksi. Beate Hyttinen Lindgren, Eila Sten, Else Puljava, Päivi Kiviaho, Leena Huss ja Tuuli Uljas ovat johtokunnan jäseniä.

Rusukin toimintasuunnitelmasta vuodelle 2021 voit lukea lisää työstä, jota aiomme jatkaa tänä vuonna.

Kiitos kaikille jäsenillemme tuestanne!
Suvi Kokko

Rusukin puheenjohtaja

 

Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys (Rusukki)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

 

Rusukin tavoite

Yhdistyksen tavoitteena on edustaa Uppsalan ruotsinsuomalaista väestöä kunnan ja vähemmistön välisessä neuvonpidossa sekä edistää eri tavoin suomen kieltä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria Upplannissa. Pyrimme järjestämään suomenkielisiä kulttuuritapahtumia ja muuta toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja eläkeläisille sekä tarjoamaan kohtaamispaikan kaikille suomen kielestä ja ruotsinsuomalaisesta kulttuurista kiinnostuneille uppsalalaisille.

 

Tärkeitä toimintamuotoja, joita pyrimme vahvistamaan ja edistämään vuoden 2021 aikana

Lapset ja nuoret

• Olemme vaatineet, että koulutushallinto olisi proaktiivisempi lasten lakimääräisiä oikeuksia koskevissa kysymyksissä. Hallinto on meidän mielestämme usean vuoden ajan ollut passiivinen, mutta nyt sieltä on luvattu, että tilanne paranee. Tulemme seuraamaan tarkoin lupauksen toteutumista.

• Haluamme, että kunta tekee aloitteen kansallisia vähemmistöjä koskevasta teemakuukaudesta Uppsalan kouluissa.

 

Eläkeläiset

• Seuraamme lakisääteisen vanhusten hoito-ja hoivakodin siirtämistä kunnan alaisuuteen.

• Yritämme edistää Balderin ja oman eläkeläisryhmämme välistä yhteistoimintaa, jota meille on ehdotettu kunnan ja Balderin johdon taholta tämän vuoden alussa. Pyrimme sillä tavoin seuraamaan alkavaa toimintaa vielä lähemmin kuin mikä oli mahdollista Onnelassa.

• Jatkamme mahdollisuuksien mukaan Onnelassa jäljellä olevan suomenkielisen toiminnan seuraamista ja siitä tiedottamista.

• Myös Onnelan ja Balderin ulkopuolelle jäävillä suomenkielisillä vanhuksilla on lakimääräinen oikeus hoitoon ja hoivaan kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, ja kaikkien vanhusten oikeuksia omaan kulttuuri-identiteettiin tulee vahvistaa. Seuraamme, mitä kunta tekee asian hyväksi alulle pannun vanhusten ja henkilökunnan kartoituksen perusteella.

 

Kaikenikäiset

• Teemme kunnan vähemmistöpolitiikasta aktiivisesti MR-kysymyksen.

• Tuemme suomen kielen vahvistamista eri tavoin.

• Edistämme erityyppistä kulttuuritarjontaa kaikenikäisille.

• Seuraamme, miten alue (region) ja kunta tiedottavat vähemmistön oikeuksista (kotisivut, muu tiedottaminen esim. virkailijoitten kautta, kielipaketin avulla jne)

• Haluamme nostaa suomen kielen statusta kunnassa ja alueella (suomen kieli meriittinä työnhaussa, suomenkielinen kesätyö nuorille, opinnonohjaaja tiedottaa nuorille kielen hyödystä ym).

• Pyrimme toteuttamaan jäsenaloitteita, jotka tukevat yhdistyksen periaatteita

• Jatkamme omaa tiedottamistamme suomenkielisestä ja ruotsinsuomalaisuutta koskevasta toiminnasta ja Uppsalassa ja sen lähialueilla.

 

Miten toimimme käytännössä?

• Osallistumme kunnan, alueen ja lääninhallituksen neuvonpitoihin.

• Osallistumme kunnan ja alueen vähemmistöjä koskeviin työryhmiin.

• Oma tiedottaminen:

-jäsenkirje

-kunnan ja Rusukin tiedotukset jäsenille sähköpostitse

-somen kautta (FB, Instagram ja Rusukin omat some-ryhmät)

-järjestämällä jäsenryhmiä, joissa tiedustelemme jäsenten toivomuksia ja keskustelemme uusista ideoista

 

Oma toiminta 2021

• Rusukin suomenkielisen pienten lasten ja heidän huoltajiensa kohtauspaikan, avoimen esikoulun, suosittua toimintaa pyritään entisestään vahvistamaan vuoden 2021 aikana. Pidämme avointa esikoulua tärkeänä myös informaation levityksessä, kun uudelle suomenkielisellä osastolle aletaan etsiä lapsia eri puolilta kaupunkia.

• Uppsalan Suomi-koulun toimintaa pyritään jatkamaan ja vahvistamaan, koska lapsiluvut ovat kasvaneet jatkuvasti ja toiminta on hyvin suosittua. Suomi-koulun toiminta on keskeistä, kun pyrimme edistämään suomen kielen yleistymistä lasten, nuorten ja tulevien nuorten aikuisten keskuudessa.

• Suomi-koulun Salama ja Kipinä -ryhmät ovat Rusukin vahvimmat nuoriin suuntautuvat satsaukset. Innostamme Kipinän nuoria jatkossakin osallistumaan vetäjinä muiden Suomi-koulun ryhmien toimintaan.

• Viikottaiset eläkeläistapaamiset Storgatanilla ovat hyvin tärkeä ja kasvava osa Rusukin toimintaa. Pyrimme varmistamaan, että nämä suositut tapaamiset voivat jatkua ja toiminnot monipuolistua vuoden 2021 aikana.

• Yksi suomenkielinen lukupiiri on ollut toiminnassa yhdistyksemme perustamisesta lähtien, ja muutama vuosi sitten aloitettiin toinen, Feministinen lukupiiri. Kirjasto on valmis perustamaan vielä yhden lukupiirin, jos lisää halukkaita ilmaantuu. Tiedotamme tästä mahdollisuudesta omien kanaviemme kautta.

• Juhlavuosi! Pidämme tänä vuonna jollain tavoin kolminkertaiset 10-vuotisjuhlat. Viime vuonna Rusukki täytti 10 vuotta, mikä jäi koronan tähden juhlimatta. Suomi-koulu ja Rusukin eläkeläistoiminta täyttävät 10 vuotta tänä vuonna. Myös viime vuoden ruotsinsuomalaisten kulttuurijuhla siirtyi vuodelle 2021 ja on vielä juhlimatta.

 


Kommentit