Uppsalan Alue kutsuu neuvonpitoon - linkki esityslistaan ja ilmoittautumiseenUppsalan Alue (Region Uppsala) kutsuu kaikki kansalliset vähemmistöt digitaalisiin neuvonpitoihin.  


Inbjudan till samråd för nationella minoriteter i Uppsala län

Region Uppsala bjuder in personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna sverigefinnar, tornedalingar, samer, judar eller romer i Uppsala län till samråd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Då Covid-19-pandemin sätter gränser för fysiska möten sker samrådet digitalt.


Tid: den 18 maj kl 17.00 – 18:00

 

Anmälan och agenda hittar du via länken


https://lul.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/201/?EventId=42Kutsu neuvonpitoon suomen kielen hallintoalueeseen liittyvästä valtionavusta

Uppsalan läänissä asuvat henkilöt, jotka katsovat kuuluvansa ruotsinsuomalaiseen kansalliseen vähemmistöön, kutsutaan kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain mukaiseen neuvonpitoon suomen kielen hallintoalueeseen liittyvästä valtionavusta.


Aika: 18 toukokuuta klo 18.00-19.00 (kaikkien kansallisten vähemmistöjen neuvonpidon jälkeen)

 

Ilmoittautuminen ja esityslista löytyvät linkin kautta. Voit vapaasti levittää kutsua edelleen

 

Region Uppsala - Inbjudan till samråd om statsbidrag kopplat till finskt förvaltningsområde 2021 (powerinit.com)

 

Inbjudan till samråd om statsbidrag kopplat till finskt förvaltningsområde

Personer som identifierar sig tillhöra den nationella minoriteten sverigefinnar i Uppsala län inbjuds till samråd om statsbidrag kopplat till finskt förvaltningsområde, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Då Covid-19-pandemin sätter gränser för fysiska möten sker samrådet digitalt.

Tid: den 18 maj kl 18.00-19.00 dvs efter att samrådet med samtliga nationella minoriteter avslutats.

 

Anmälan och agenda hittar du via länken

 

Region Uppsala - Inbjudan till samråd om statsbidrag kopplat till finskt förvaltningsområde 2021 (powerinit.com)Kommentit