Kuulumisia Rusukin vuosikokouksesta

 


Kevät on vuosikokousten aikaa!

Sunnuntaina kokoontui parisenkymmentä rusukkilaista Rusukin kevätkokoukseen Fyrisgårdenille. Kahden edellisen vuoden vuosikokoukset olimme pitäneet digitaalisesti. Olipa kiva tavata ihan oikeasti!

Kävimme läpi yhdistyksen toiminnan vuodelta 2021 ja voimme todeta, että paljon on kuitenkin tapahtunut pandemiasta huolimatta.  Pystyimme toimimaan melkein normaaliin tapaan vaikutustyössämme ja lastentoiminnassamme. Eläkeläisten torstaipiiri pääsi tapaamaan ensimmäistä kertaa vasta kesällä 2021 pitkän tauon jälkeen. Lisää vuoden 2021 toiminnastamme voit lukea alla löytyvästä toimintakertomuksesta (Verksamhetsberättelse).

Tänä vuonna jatkamme useamman meneillä olevan asian ajamista ja seurantaa, jotta suomen kieli ja ruotsinsuomalaisen kulttuuri toteutuisi toivomalla tavalla. Blogissamme on sivu nimeltä Rusukista. Sieltä löydät perustietoa yhdistyksestä, johtokunnanjäsenten nimet ja tehtävät, sekä vuoden 2022 toimintasuunnitelman. Vuosikokouksessa hyväksyttiin myös muutoksia yhdistyksen sääntöihin. Uudet säännöt löydät sivulta Yhdistyksen säännöt.

Yhdistyksemme on erittäin aktiivinen oman toiminnan toteuttamisessa sekä osallistumisessa Uppsalan kunnan, Uppsalan Alueen ja Uppsalan Läänihallituksen neuvonpitoihin. Toimintamme on mahdollista kiitos jäsentemme, jotka ottavat vastaan tehtäviä johtokunnassa ja vetävät eri projekteja ja toimintoja.

Johtokunta kiittää poistuvia johtokunnanjäseniä Lotta Laurosta ja Minttu-Maria Martikaista kuluneesta vuodesta ja toivotamme Iiris Pohjolaisen, Boglarka Straszerin ja Anne Jäderlund Harbomin tervetulleiksi uusiksi johtokunnanjäseniksi. Kiitämme myös Eeva Östbergiä ja Saara Nordenströmiä vaalivaliokunnantyöstä useammalta vuodelta ja toivotamme Anna Pilvisen ja Pirjo Hamiltonin tervetulleiksi vaaliovaliokuntaan!

Kevätkokous päätettiin tietenkin kahvittelun merkeissä. Toivottavasti tapaamme vuoden aikana Rusukin eri toiminnoissa!


Kevätterveisin,

Suvi Kokko, Rusukin puheenjohtajaVerksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala (Rusukki) för verksamhetsåret 2021


Styrelsen

Styrelsen har bestått av:

Ordförande: Suvi Kokko

Vice ordförande: Pirjo Piispanen

Sekreterare: Lotta Lauronen

Kassör: Minttu-Maria Martikainen

Övriga ordinarie ledamöter: Päivi Kiviaho, Beate Hyttinen Lindgren, Else Puljava, Eila Sten, Leena Huss ja Tuuli Uljas. 

 

Verksamheten 

Påverkansarbetet

Rusukki har under 2021, liksom tidigare år, fortsatt att arbeta för  finska språket och sverigefinska kulturen inom Uppsala kommun. En viktig del av föreningens uppgifter har varit att aktivt delta i de samrådsmöten som kommunen, regionen och länsstyrelsen har ordnat för representanter för de finsktalande i kommunen och som minoritets- och minoritetsspråkslagen förutsätter.  


Inför året hade Rusukki haft ett krismöte med utbildningsförvaltningens ordförande Helena Hedman-Skoglund (l) med anledningen av den kritik som vi hade levererat till förvaltningen under det utökade samrådet med politikerna. Året inleddes sålunda med förhoppningar om ett bättre samarbete med utbildningsförvaltningen under 2021. 


Rusukki hade begärt en kvalitetshöjning av utbildningsförvaltningens arbete med de sverigefinska barnens rättigheter genom en genomlysning av hur man samordnar och proaktivt arbetar med frågan inom förvaltningen. Kommunen lyssnade och tog initiativ till att under 2022 öppna en ny finskspråkig förskola som komplement till den befintliga. För att administrera arbetet anställde de en projektledare. Projektet är försenat och öppning beräknas till 2023. I förslaget ingick också att erbjuda barn som inte kan gå på en finskspråkig förskola fler timmar modersmålsstöd på ett centralt ställe, genom att samla barnen i grupp en dag i veckan. En sådan verksamhet har tidigare funnits i kommunen och trots stor protest tagits bort 2016. Rusukki har sedan dess blivit lovade att verksamheten skulle tas tillbaka. Vi hade stora förhoppningar om detta i och med kommunens initiativ, men såg tyvärr inga framsteg under 2021 och har nu fått signaler på att kommunen önskar skjuta på det ytterligare ett år.


Vi hade också lyft frågan om att kommunen skulle informera barn som börjar i årskurs 6 om möjligheten att välja finska som språkval. Något som de är skyldiga att göra. Tyvärr så missades detta även 2021. 


Rusukki hade också uppmanat kommunen att vara aktiv och innovativ inom personalförsörjningsområdet. Vi undrade hur kommunen tog tillvara på alla tvåspråkiga barn och ungas språkkunskaper? Under 2021 diskuterades ett möjligt lönepåslag för språkkunskaper i finska som ett sätt att locka finskspråkig personal till tjänsterna. Vi önskade en satsning på att SYV ska informera barn och unga om finskans användbarhet inom utbildningsväsendet och i arbetslivet i Sverige. Dessa saker har vi tyvärr inte lyckats få igenom. Däremot nappade kommunen på vår idé om att ordna ferieplatser på finskspråkiga arbetsplatser åt sverigefinska niondeklassare. 


En ytterligare önskan vi hade var att i skolorna ordna temaveckor om nationella minoriteter. Det var en idé som togs emot väl och kommunen ville gärna utvidga den till temaveckor som omfattade hela kommunen och inte bara skolorna. Detta har dock inte förverkligats än. 


Under 2021 kom samråden igång ordentligt med Regionen och länsstyrelsen. Tyvärr har formen inte varit tillfredsställande eftersom mötena snarare får en karaktär av informationsmöte än samråd. Vi får inte heller samråda om hur det statliga bidraget ska användas och endast en mindre del av av medlen har förbrukats.


Under 2021 har kommunen blivit klar med en förbättring av kommunens hemsida beträffande information om den sverigefinska nationella minoritetens rättigheter, en genomlysning vi som förening efterfrågat redan 2019. 


Under 2021 har kommunen öppnat upp för finskspråkiga platser på Balder äldreboende. En referensgrupp från styrelsen har arbetat tätt med tjänsteperson och projektledare från kommunen i denna fråga. 


Egen verksamhet

Vår finskspråkiga öppna förskola som anordnas

sedan början av 2013 utgör en viktig mötesplats för småbarn och deras

föräldrar, mor- och farföräldrar samt erbjuder en verksamhet som lockar

barnen och de vuxna att tala, fika, sjunga och pyssla tillsammans på

   finska. Träffarna äger rum på Fyrisgården på fredagar kl.10-13. På öppna förskolan ges ett bra tillfälle att informera föräldrar om

minoritetsbarns rättigheter samt marknadsföra

den finskspråkiga förskoleavdelningen Huvikumpu till nya

sverigefinska familjer. Verksamheten har under 2021 fortsatt vara

påverkad av pandemin samt restriktioner gällande RS-virus och en del

träffar har blivit inställda eller anordnats utomhus. Sammanlagt

anordnades Öppen förskola 20 gånger under 2021. I

medeltal deltog 6-8 barn vid träffarna och som mest 12.

Barnens åldrar varierade mellan några veckor och upp till 5 år.


I augusti 2021 startades en ny familjeverksamhet kallad Perhekerho efter önskemål från flera småbarnsfamiljer som önskade en verksamhet på lördagar. Upplägget liknar Öppna förskolans, dvs småbarn och deras föräldrar fikar, sjunger och pysslar tillsammans. Träffarna anordnas

kl 10-13 en lördag om månaden på Fyrisgården.

Familjeverksamheten har varit mycket uppskattat och populär och det

har kommit mellan 18-25 deltagare till varje träff. Under hösten

anordnades fyra träffar och Familjeverksamhet fortsätter träffas även

under 2022.


Uppsala Suomi-koulu är en föreningsaktivitet för sverigefinska barn

och ungdomar där de får ha roligt och samtidigt tala finska med

jämnåriga vänner. Verksamheten har funnits sedan 2011 och under

2021 har fyra grupper varit verksamma, dock även den har påverkats

   av pandemin. Från höstterminen 2021 har verksamheten delats upp enligt följande: grupperna Minnarit- och Tornado ses på lördagar kl 10-13 (Minnarit har verksamhet för skolbarn mellan 5 och 7 år och Tornado för barn i 8- 9 års ålder), Salama-gruppen som tar emot 10-12 åringar träffas en gång i månaden på lördag eftermiddag och ungdomsgruppen Kipinä

som riktar sig till tonåringar från 13 års ålder uppåt anordnar sina egna

träffar enligt ungdomarnas önskemål.


Under 2021 träffades Minnarit och Tornado 17 gånger, Salama

gruppen 10 gånger och Kipinä hade fem träffar. Förutom

lördagsträffar på Fyrisgården arrangerades utflykter till Stadsskogen,

Sunnerstabacken, Gränby 4H, Latitude, Turbo och Escape-room.

Suomi-koulu anordnade även en egen SciFest och vinter-OS. Barnen

åkte skridskor, pysslade kring påsk- och Halloween samt bakade bullar,

hade en pizza- och filmmys samt en spelutmaning. I juni bjöds

föräldrar in till fika med barnen i Vasaparken. Under vårterminens sista

träff gjorde barnen en vandring längs Vårdsätra strandpromenad med

picknik, fotbollsmatch och bad i Skarholmen. Den traditionsenliga

utflykt gjordes denna gång till Tom Tits Experiment i Södertälje i

oktober. Den traditionella lilljulen med pepparkakor och julstämmning hade ett speciellt tema i 2021 när Uppsala Suomi-koulu firade 10-årsjubileum. Samtliga barn från Minnarit, Tornado, Salama och Kipinä hade deltagit i förberedelser till jubileumet och skapat en utställning med sina egna porträtt och foton från suomi-koulus verksamhet genom åren. Utställningen invigdes av Beate Hyttinen Lindgren och Anna Pilvinen, grundare och första ledaren i Uppsala Suomi-koulu.


Uppsala Suomi-koulu utgör sedan flera år tillbaka ett mycket populärt

inslag i Rusukkis verksamhet. Ett 35-tal barn i åldrarna 6-17 har

deltagit i en eller flera av Suomi-koulus aktiviteter under 2021. Under

2021 har vi fortsatt att ha några av våra ungdomsmedlemmar från

Kipinä-gruppen som assistenter i de yngre grupperna. På det sättet får

de agera förebilder till de yngre och själva känna att de har nytta av sin

finska. Ett mycket omtyckt inslag tycker både föräldrar och barn, samt

de unga aktiva. 


Under hösten 2021 anordnades också en ny och mycket uppskattat

verksamhet Eläinkoulu (djurskola) för barn i 5-12 års ålder i

Björklinge.


Rusukkis traditionella sommarläger med lekteatertemat kunde trots pandemin anordnas. Lägerledare Heini Vahtera kunde resa från Finland till Sverige men kunde inte få med sig medhjälpare som hon brukar. Istället jobbade hon tillsammans med fem av Suomi-koulus egna

ungdomar som hjälpledare. Heini och ungdomarna planerade ett

uppskattat lägerprogram kring temat ”sömn”. 18 barn deltog på lägret.


Pga att barnverksamheten är så omfattande har vi under 2021

arvoderad personal (2 personer) som håller i rekrytering av ledare,

verksamhetsplanering och redovisning samt administration kring verksamheten.Seniorgruppen på PRO:s Träffpunkt kunde pga pandemin inte ha sin första träff förrän i juni. Då blev gruppen inbjuden till Balder äldreboende och fika intogs på gården. Hösten 2021 var träffarna igång som innan pandemin tack vare vaccinationer. Runt 19-24 personer närvarade vid träffarna varje gång. Det totala antalet deltagare har varit cirka 35. Träffarna som planeras av vår populära ledare sedan flera år tillbaka, Pirjo Piispanen, har bidragit till att intresset för träffarna stadigt vuxit. Teman för hösten har varit pyssel, bingo, allsång, filmvisning och julbord bl a. 

Medlemmar 2021

Vid årets slut hade vi 204 medlemmar, varav 88 barn och unga. 


Möten, kommunikation 

Styrelsen har träffats 10 gånger under året. Vi har haft en föreningsstämma under våren 2021. Vi har också kommunicerat med medlemmarna genom medlemsbrev, mail, Rusukkis blogg, facebooksida och Instagram-sida med tillhörande grupper för barnfamiljer och seniorer. Vi har haft ett möte med Fyrisgården för uppföljning av lokalerna vi får disponera.


Nytt för året har varit att vi har haft referensgrupper med medlemmar som har varit intresserade av frågor om äldre, barn och kultur. Från dessa referensgrupper har vi samlat önskemål som vi har tagit med till samråden med kommunen.


Samråd, nätverksträffar, seminarier 

Delar av styrelsen har alltid deltagit i kommunens samråd. Under 2021 deltog vi i 9 samråd och teman vi samrådde om var bl a aktivitetsplanen för 2021, utbildningsfrågor, äldrefrågor, kulturfrågor. Ett viktigt samråd under året är det utökade samrådet då styrelsen får möjlighet att framföra sina viktiga frågor direkt till den högsta politiska ledningen i kommunen, med kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (s) som mötesordförande. En referensgrupp från styrelsen har haft tätt samarbete med kommunen i samband med öppnandet av Balder äldreboende. 


Styrelsen har varit representerad på följande andra möten: 

-samråd med Länsstyrelsen

-samråd vid två tillfällen med Region Uppsala

 

Slutord 

Styrelsen har fortsatt haft mycket att bevaka vad gäller minoritetsfrågor även under 2021. Att det har kommit en pandemi emellan har inte gjort någon skillnad beträffande intensiteten av påverkansarbetet, eftersom de fysiska mötena bara ändrats till digitala. Däremot har vår egen verksamhet delvis fått gå på sparlåga pga restriktionerna som pandemin har medfört. Vi ser att vår kamp för de nationella minoriteternas rättigheter ger resultat och det glädjer oss, men vi ser att det fortsatt också finns mycket kvar att arbeta med. Barn och unga måste få sina språkliga rättigheter tillgodosedda och vi fortsätter att bevaka äldres rätt till att få vård på finska. Vår förhoppning är också att fler sverigefinnar blir medvetna om sina rättigheter och gör sina röster hörda på egen hand eller genom föreningen.


Ju fler stödmedlemmar vi har ju starkare förening blir vi.

Följ gärna Rusukkis blogg https://rusukki.blogspot.com/?m=1 och  

Facebook-sida https://www.facebook.com/Rusukki/?eid=ARCYu49MNqyH_LCOC5DQ39o4i7JbaXugiOEUrDIAgQB5SIxJ3i8LXAAL5Ik4YQOmYFiMHEuZIZ_Oih1c och 

Instagram https://www.instagram.com/rusukki/?hl=sv 

 

Uppsala 

2022-03-18

Rusukkis styrelse 
Kommentit