Kolme uutta Rusukin kunniajäsentä

Johtokunnan vuosikokouksessa 26.3. Rusukki on päättänyt kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi kolme jäsentä, jotka ovat vuosien aikana tehneet merkittävää työtä Rusukin puolesta. 


Lämpimät onnittelut Beate Hyttinen-Lindgren, Leena Huss ja Tuuli Uljas - kiitämme teitä kaikesta mitä olette vuosien aikana Rusukin puolesta uurastaneet!


Beate Hyttinen Lindgren, Rusukin kunniajäsen

Rusukin johtokunta on päättänyt kutsua Beate Hyttinen Lindgrenin yhdistyksen kunniajäseneksi keväällä 2023. Beate on yli 10 vuoden ajan osallistunut Rusukin toimintaan aktiivisesti sekä edistänyt ruotsinsuomalaisen kulttuurin asemaa Uppsalassa huomattavasti. Beate on ollut mukana Rusukin johtokunnassa niin jäsenenä kuin puheenjohtajana ja ajanut väsymättä Uppsalan ruotsinsuomalaisten oikeuksia suomen kieleen neuvonpidoissa Uppsalan kunnan kanssa. Beate on toiminut ansiokkaasti suomen kielen aseman vahvistamiseksi sekä kunnan esikoulu- ja koulutusasioita koskevissa neuvonpidoissa, joissa on tarvittu taitavaa neuvottelijaa.

Beate perusti Uppsalan Suomi-koulun vuonna 2011 ajatuksenaan saada omille lapsilleen suomenkielistä toimintaa ja mahdollisuuden tavata muita ruotsinsuomalaisia lapsia. Tästä Beaten alkuperäisestä ajatuksesta on vuosien saatossa kasvanut ainutlaatuinen suomenkielinen lasten ja nuorten kohtaamispaikka Ruotsissa ja Rusukki voi ylpeänä esitellä Uppsalan Suomi-koulua toimivana ja esimerkillisenä panostuksena suomen kielen elvyttämiseksi ja kulttuurin siirtämiseksi seuraaville sukupolville. Suomi-koulun kautta suuri joukko uppsalalaisia lapsia ja nuoria on saanut vuosien varrella mahdollisuuden tutustua muihin suomenkielisiin lapsiin ja nuoriin ohjaajiin ja kehittää suomen kielen taitojaan monenlaisten mielenkiintoisten toimintojen kautta.

Kiitämme Beatea lämpimästi hänen monivuotisesta työstään Rusukin ja suomen kielen hyväksi!


Leena Huss, Rusukin kunniajäsen

Rusukin johtokunta on päättänyt kutsua Leena Hussin yhdistyksen kunniajäseneksi

keväällä 2023. Leena Huss on neljäntoista vuoden ajan edistänyt ja tukenut yhdistyksen

toimintaa huomattavasti. 

Leena on yksi Rusukin perustajista ja hän on ollut mukana Rusukin johtokunnassa alusta

asti eli vuodesta 2009. Uppsalan kunta oli liittymässä suomen kielen hallintoalueeseen

vuonna 2010 ja neuvonpitoa varten etsittiin suomenkielisiä uppsalalaisia. Leena oli usean

vuosikymmenen ajan tutkinut, luennoinut ja kirjoittanut kirjoja kaksikelisyydestä. Työkseen

hän toimi mm. Uppsalan yliopiston Hugo Valentin keskuksessa tutkimusohjaajana ja

suomenkielen professorina. Hän kuului myös asiantuntijaryhmään, joka raportoi Euroopan

neuvostolle siitä, kuinka Ruotsi toteuttaa kielikonventioita ja vähemmistöjen lakisääteisiä

oikeuksia.

Leenan laaja-alainen tuntemus vähemmistöasioista on ollut kullan arvoista Rusukille ja

Leena on ollut kauan Rusukin selkäranka. Hän toimi myös Rusukin puheenjohtajana

vuodet 2011-2015. Hän on aina ollut hyvä rohkaisemaan nuorempia aktiivisia henkilöitä

ottamaan askeleen eteenpäin. Leenalle on ollut tärkeää, että Rusukin johtokunnassa on

eri ikäisiä ja taustaisia henkilöitä. Vaikka Leenalla on laajat tiedot vähemmistökysymyksistä

eri alueilta, erityisesti lasten kysymykset ovat olleet hänelle tärkeitä. 

Kiitämme Leenaa lämpimästi hänen työstään yhdistyksen ja suomen kielen hyväksi

Uppsalan kunnassa!


Tuuli Uljas, Rusukin kunniajäsen

Rusukin johtokunta on vuonna 2023 päättänyt kutsua Tuuli Uljaan yhdistyksen

kunniajäseneksi, koska hän on kymmenen vuoden ajan tukenut ja edistänyt yhdistyksen

toimintaa huomattavasti varsinkin lapsi- ja perhetyössä.

Muutettuan Uppsalaan Tuuli alkoi heti ajaa kansallisten vähemmistöjen asiaa Rusukin

kautta. Hän otti vastuun vuonna 2013 käynnistetystä avoimesta esikoulusta ja toimi sen

suosittuna ohjaajana monen vuoden ajan. Hänen lapsensa kävivät Uppsalan Suomi-

koulua ja kun Rusukin lastentoiminta kasvoi, hän osallistui vapaaehtoisena vanhempana

Uppsalan Suomi-koulun hallinnolliseen työhön. Hän toimi myös Suomi-koulun ohjaajana

monta vuotta ja viimeisinä vuosina, toiminnan kasvaessa jatkuvasti, Rusukilla oli

mahdollisuus palkata hänet Rusukin lastentoiminnan vastuuhenkilöksi. Tuuli perusti myös

Rusukin suositun perhekerhon, jonne vanhemmat ja lapset kokoontuvat viikonloppuisin

hauskan toiminnan äärelle. Tämän lisäksi Tuuli on osallistunut aktiivisesti yhdistyksen

muuhun vähemmistötyöhön ja ottanut vastuuta johtokunnan toiminnasta monella tavalla.

Hän toimi Rusukin sihteerinä vuosina 2015-2020 ja viimeisen vuoden 2022 myös

kassanhoitajana.

 

Kiitämme Tuulia lämpimästi hänen työstään yhdistyksen ja suomen kielen hyväksi

Uppsalan kunnassa!

Kommentit