Språkcentrum: Öppet samråd för finska

 

Språkcentrum: Öppet samråd för finska


Isof kallar nu till öppet samråd för att informera om arbetet som pågår på Språkcentrum för finska och diskutera planen för tänkta projekt.


Bild: Isof
Information

Tid: Tisdag 18 april kl. 16.00-18.00

Plats: Samråden sker digitalt via Zoom. En mötesinbjudan med länk skickas ut via mail efter anmälan till samrådet.


Anmäl dig så snart som möjligt. Antalet platser är begränsat till 50 personer.

Språkcentrum ska främja möjligheten för de nationella minoritetsspråken att revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige. Språkcentrum för finska verkar nationellt och kontoret är lokaliserat i Uppsala.

Samrådet sker i form av ett öppet möte på Zoom där deltagarna kommer att få en presentation av arbetet som nu görs och ett antal frågor att diskutera och ta ställning till. Deltagarna kommer att delas in i så kallade breakout-rooms där man får diskutera för att sedan redovisa gruppens tankar för alla deltagare. Varje grupp kan också komma att ombes att skriva ner förslag i punktform och skicka in dem till Isof.


Mer info hittar du via Isof:

Kommentit